ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

  • Формувати, упорядковувати, зберігати бібліотечний фонд, який відповідає потребам сьогоднішнього читача.
  • Формувати та задовольняти інформаційні потреби користувачів;
  • Забезпечувати якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування;
  • Сприяти вихованню гармонійної особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
  • Прививати і розвивати любов до книжки як до джерела знань.
  • Залучати дітей до читання, підвищувати його рівень, прагнути того, щоб книжка входила в життя дитини якомога раніше і була невід’ємною його частиною.
  • Зробити читання привабливим і улюбленим заняттям для дітей. Популяризувати сімейне читання;
  • Організовувати культурно - освітні заходи: показ українських фільмів, зустрічі з письменниками, поетами, творчими людьми.